TeliaSonera kommenterar Turkcells release

TeliaSonera kommenterar Turkcells release

Turkcell har idag kallat till extra bolagsstämma den 30 oktober 2003 i
Istanbul. Stämman ska välja samtliga sju styrelseledamöter. I ett
meddelande till Turkcell angav en av företagets två revisorer att den
extra bolagsstämman hade sammankallats "på grund av att styrelsen varit
oenig om viktiga och strategiska beslut för Turkcell".

Generellt har TeliaSonera inte varit oenig med styrelsens beslut men
Turkcells styrelse har inte kunnat komma överens avseende transaktioner
med närstående.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Samppa Seppälä, Vice President Communications, TeliaSonera
International, +358-40-708 98 80

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00830/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00830/wkr0002.pdf