TeliaSonera meddelar en neddragning av lånefaciliteten i Svenska UMTS-nät AB

TeliaSonera meddelar en neddragning av lånefaciliteten i Svenska
UMTS-nät AB

TeliaSonera AB meddelar idag att Svenska UMTS-Nät AB, som ägs av
TeliaSonera och Tele2 med 50 procent vardera, har kommit överens med
bankkonsortiet om att dra ned sin totala lånefacilitet från 11 miljarder
kr till 7 miljarder kr. Lånet efter neddragningen täcker utbyggnaden av
bolagens 3G (UMTS)-nät.

Lånefaciliteten är tillgänglig till 2006-12-31. Neddragningen av
lånefaciliteten har möjliggjorts genom kostnadsbesparingar i
infrastrukturarbetet med nya tekniska lösningar.

I bankkonsortiet ingår Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Sweden,
Swedbank (Föreningssparbanken), ABN Amro Bank NV, Credit Agricole
Indosuez, Skandinaviska Enskilda Banken."

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra
fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin
natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och
osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och
förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför
TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och
händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita
uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/18/20030918BIT00500/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/18/20030918BIT00500/wkr0002.pdf