TeliaSonera tar över Postens verksamhet för elektronisk identifiering

TeliaSonera tar över Postens verksamhet för elektronisk identifiering

TeliaSonera har tecknat avtal med Posten om ett övertagande av CA-
verksamheten, d v s den del av Postens verksamhet som utfärdar
certifikat för elektronisk identitet.
Avtalet innebär att TeliaSonera blir marknadsledande i Sverige när det
gäller tjänster och produkter inom området E-säkerhet.

Att kommunicera via Internet och andra publika nät, ställer höga krav på
säkerhet. Idag finns det framför allt tre grundläggande tjänster inom E-
säkerhet - identifiering, signering och kryptering.

Både TeliaSonera och Posten har under en längre tid varit viktiga
aktörer på marknaden inom område E-säkerhet, både som
tjänsteleverantörer och som utfärdare av certifikat. Att vara utfärdare
av certifikat innebär att man förser en innehavare med en publik nyckel
- en person får en elektronisk identitet och kan därmed göra olika
transaktioner via nätet.

När TeliaSonera nu tar över Postens CA-verksamhet, innebär det att
TeliaSonera blir den ledande utfärdaren av elektroniska identiteter i
Sverige.
- Strategiskt är det här ett synnerligen viktigt avtal för TeliaSonera.
Vi tror nämligen att behovet av elektronisk identifiering kommer att öka
i takt med att 24-timmarsmyndigheten realiseras, säger Anders Gylder,
direktör segment Storföretag, TeliaSonera Sverige.
- Överlåtelsen resulterar i att vi tar ytterligare ett steg mot
standardiserade säkerhetslösningar. Inte minst viktigt för de kunder som
står i begrepp att göra tunga investeringar, och som hittills avvaktat
branschens utveckling, tillägger han.

Enligt Anders Gylder kan de kunder som idag använder Postens tjänster
för elektronisk identifiering, även i fortsättningen använda dessa
tjänster med bra support från TeliaSonera.
- I stort sett använder TeliaSonera och Posten samma tekniska plattform,
och vi har samma regelverk och säkerhetskrav på den egna
administrationen, menar Anders Gylder.

Den mest kända av Postens produkter för elektronisk identifiering, är
det SIS-godkända ID-kortet som innehåller ett chip med den elektroniska
identiteten. Detta kort säljer Posten idag till allmänheten via Svensk
Kassaservice och sin hemsida, vilket även kommer att göras i
fortsättningen.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Christer Urde, affärschef TeliaSonera Sverige, 070-557 15 89
Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 070-527 20 33


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00920/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00920/wkr0002.pdf