TeliaSoneras majoritetsägda Kcell lanserar GPRS- och MMS-tjänster i Kazakstan

TeliaSoneras majoritetsägda Kcell lanserar GPRS- och MMS-tjänster i
Kazakstan

Mobiloperatören GSM Kazakhstan med varumärket Kcell som ägs av
TeliaSoneras dotterbolag Fintur Holdings, har introducerat de första
mobila internet- och multimedietjänsterna på Finturs marknader i
Eurasien. Med de nya avancerade mobiltjänsterna höjer Kcell avsevärt
kvalitetsnivån inom mobilkommunikation i Kazakstan.

Kazakstan representerar den starka tillväxtpotential TeliaSonera har på
marknaderna i Eurasien. Kazakstan utgör Finturs största marknad med 14,9
miljoner invånare och en mobilpenetration på ca 8 procent. Under 2002
stod Kazakstan för 47 procent av Finturs intäkter.

Kcell är den ledande mobiloperatören i Kazakstan med en marknadsandel på
70 procent. Kcells kundbas ökade under första halvåret med 18 procent.
Vid slutet av juni hade bolaget 723 000 kunder. GSM Kazakhstan med
varumärket Kcell ingår i TeliaSoneras koncernbokslut via ett ägande om
51 procent genom TeliaSoneras Fintur Holdings.

Kcell:s mobila internettjänst är en GPRS-baserad tjänst som möjliggör
ständig Internetuppkoppling med mobiltelefon. Tjänsten är tillgänglig
inom Kcells täckningsområde, oavsett tid och plats. Introduktionen av
GPRS är ett viktigt steg mot 3G för bolaget. GPRS-tekniken underlättar
avsevärt åtkomsten till WAP-tjänster. På Kcells WAP-sidor hittar
användaren information, polyfona ringsignaler och bilder. MMS- tjänsten
möjliggör för Kcell-kunder att sända bilder, musik och korta videoklipp
via mobilen.

Mer information om Kcell finns på: http://www.kcell.kz

Fakta om Fintur Holdings
Fintur Holdings agerar på marknader med hög tillväxtpotential där
penetrationen inom fast och mobil kommunikation är låg. Fintur heläger
en mobil operatör i Moldavien och har majoritetsintressen i
mobiloperatörer i Azerbajdzjan, Georgien och Kazakstan. TeliaSonera äger
73,9 procent i Fintur Holdings. Under första halvåret hade Fintur
Holdings en omsättning på 1 184 miljoner kr, EBITDA på 637 miljoner kr,
ett rörelseresultat på 345 miljoner kr samt CAPEX på 379 miljoner kr.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Samppa Seppälä, Vice President Communications, TeliaSonera
International, tfn +358 2040 63416

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra
fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin
natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och
osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och
förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför
TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och
händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita
uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/18/20030918BIT00450/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/18/20030918BIT00450/wkr0002.pdf