Kcell har uppnått en miljon mobiltelefonikunder i Kazakstan

TeliaSoneras dotterbolag GSM Kazakhstan, med varumärket Kcell, uppnådde under januari milstolpen med 1 miljon kunder. Under det senaste året har kundtillväxten i Kcell ökat med omkring 60 procent. Kcell har den största kundbasen av de fyra Fintur-bolag som bedriver mobilverksamhet på de eurasiska tillväxtmarknaderna.
Kazakstan är ett exempel på den stora tillväxtpotentialen på TeliaSoneras eurasiska marknader med ett mobiltelefonianvändande på omkring 9 procent av en total befolkning på närmare 15 miljoner invånare. Kcell är den största mobiloperatören i Kazakstan, med över 70 procent av marknaden.
TeliaSonera är moderbolag till GSM Kazakstan via Fintur Holdings, som har 51 procent av bolaget.
Kcells hemsida: http://www.kcell.kz
Fakta om Fintur Holdings
Fintur Holdings agerar på marknader där tillväxtpotentialen är hög och med låg fast-och mobiltelefonipenetration. Fintur är helägare till en mobiloperatör i Moldavien, och har majoritetsandelar i mobiloperatörer i Azerbajdzan, Georgien och Kazakstan. TeliaSonera äger 73,9 procent av Fintur Holdings. Under de första tre kvartalen 2003 hade Fintur Holdings en omsättning på SEK 1 934 miljoner, EBITDA på SEK 1 086 miljoner, ett rörelsenetto på SEK 643 miljoner och CAPEX på SEK 642 miljoner.
Samppa Seppälä, Vice President, Communications, TeliaSonera International,
tel. +358 2040 63416
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se