Kcell har uppnått en miljon mobiltelefonikunder i Kazakstan

Kcell har uppnått en miljon mobiltelefonikunder i Kazakstan

TeliaSoneras dotterbolag GSM Kazakhstan, med varumärket Kcell, uppnådde
under januari milstolpen med 1 miljon kunder. Under det senaste året har
kundtillväxten i Kcell ökat med omkring 60 procent. Kcell har den
största kundbasen av de fyra Fintur-bolag som bedriver mobilverksamhet
på de eurasiska tillväxtmarknaderna.

Kazakstan är ett exempel på den stora tillväxtpotentialen på
TeliaSoneras eurasiska marknader med ett mobiltelefonianvändande på
omkring 9 procent av en total befolkning på närmare 15 miljoner
invånare. Kcell är den största mobiloperatören i Kazakstan, med över 70
procent av marknaden.

TeliaSonera är moderbolag till GSM Kazakstan via Fintur Holdings, som
har 51 procent av bolaget.

Kcells hemsida: http://www.kcell.kz

Fakta om Fintur Holdings

Fintur Holdings agerar på marknader där tillväxtpotentialen är hög och
med låg fast-och mobiltelefonipenetration. Fintur är helägare till en
mobiloperatör i Moldavien, och har majoritetsandelar i mobiloperatörer i
Azerbajdzan, Georgien och Kazakstan. TeliaSonera äger 73,9 procent av
Fintur Holdings. Under de första tre kvartalen 2003 hade Fintur Holdings
en omsättning på SEK 1 934 miljoner, EBITDA på SEK 1 086 miljoner, ett
rörelsenetto på SEK 643 miljoner och CAPEX på SEK 642 miljoner.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Samppa Seppälä, Vice President, Communications, TeliaSonera
International,
tel. +358 2040 63416

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00530/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00530/wkr0002.pdf