Långa samtal till mamma - då gäller den fasta telefonen

Långa samtal till mamma - då gäller den fasta telefonen

När svenskarna ska ringa långa samtal eller samtal till myndigheter, då
använder de den fasta telefonen. De privata långsamtalen går ofta till -
mamma. Det visar en ny Telia-undersökning om svenskarnas telefonvanor.

När svenskarna ska ringa långa samtal använder nio av tio fast telefon.
Och när det är dags att ringa en myndighet, väljer tre av fyra den fasta
telefonen. Över hälften föredrar den när man ska ringa vänner som man
inte träffar så ofta.

- Mobiltelefonen har inte slagit ut den fasta telefonen på samma sätt
som e-posten har ersatt brevet, utan telefonerna kompletterar varandra.
Detta beror på att kostnaden för hemtelefonen är lägre, men också på att
mobilen står för tillgänglighet och samtal på språng, medan den fasta
telefonen signalerar att samtalet är viktigt och att man har gott om tid
för det, säger Indra Åsander, chef för segment Privat, TeliaSonera
Sverige.

Kvinnor ringer oftare långsamtal
De långa samtalen, samtal över 15 minuter, går oftast till en god vän.
Det svarar tre av fyra. På andra plats kommer mamma med 53 procent.
Kvinnorna ringer mer än männen till mamma (59 jämfört med 45 procent).
25 procent av svenskarna brukar ringa pappa.

Kvinnor ringer också oftare än män långa samtal. 58 procent av kvinnorna
och 38 procent av männen ringer flera telefonsamtal i veckan som är
längre än 15 minuter. Åtta av tio kvinnor och sex av tio män ringer
långsamtal minst en gång i veckan.

Tre av tio skvallrar
När svenskarna pratar i den fasta telefonen under kvällar och helger
diskuterar de framför allt saker som har hänt i veckan. Det svarar åtta
av tio. 65 procent pratar om familjen och 58 procent om planer för att
hitta på något tillsammans. Tre av tio skvallrar om gemensamma bekanta.

Den fasta telefonen är det vanligaste sättet att hålla kontakt med
vänner och familj som man inte träffar så ofta. Det anger drygt hälften
av de tillfrågade. Därefter kommer e-post med 31 procent och SMS med 11
procent.

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Cint under december
2003.
Antalet respondenter var 1 024.


Ytterligare information till journalister lämnas av:
Hans G Larsson, pressansvarig segment Privat, TeliaSonera Sverige, 020-
77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/09/20040109BIT00830/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/09/20040109BIT00830/wkr0002.pdf