Många småföretag i Göteborg missar order

Många småföretag i Göteborg missar order

En av tre göteborgare som jobbar på ett litet företag har missat ett
viktigt uppdrag eller en order då de inte har varit tillgängliga via
Internet eller telefon. Det bästa med att vara tillgänglig är att det
ökar möjligheten att agera snabbt, enligt göteborgarna. Det visar Telias
senaste kommunikationsbarometer för företag.

Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457
svenskar, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om
positiva och negativa händelser kopplat till tillgänglighet. Resultatet
har sammanställts i delrapporten "Tillgänglighet och affärer".

Vanligt missa meddelande från kund
Vanligast är att göteborgaren på det mindre företaget missar ett
meddelande från en kund eller en leverantör. Det har nästan hälften, 47
procent, gjort. Sedan följer i fallande ordning att man har missat ett
meddelande från en kollega, ett viktigt uppdrag eller en order (32
procent) samt ett viktigt meddelande från chefen. I riket som helhet har
33 procent av de anställda på ett litet företag missat ett viktigt
uppdrag eller en order på grund av dålig tillgänglighet.

Kunderna ställer allt högre krav på att företagen ska svara
snabbt i både telefon och på e-post. Vi arbetar nu med att ta fram
lösningar som gör det enklare för företagen att hålla kontakten med sina
kunder, säger Anna Honnér, regionchef Väst, TeliaSonera Sveriges
företagssegment.

Tillgänglighet ökar möjligheten att agera snabbt
Det bästa med att vara tillgänglig är att det ökar möjligheten att agera
snabbt. Det svarar tre av fyra göteborgare på mindre företag. I princip
lika många svarar att det ökar effektiviteten. Sex av tio svarar att det
förbättrar möjligheten att vara delaktig i viktiga händelser på distans.

Grafik, bilder, övrigt pressmaterial och rapporten finns på
www.teliasonera.se Klicka på Press.
Publiceringsregel: Fritt om källan anges ("Telias
kommunikationsbarometer för företag").

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-
77 58 30

representativ för den svenska befolkningen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00280/wkr0002.pdf