Många småföretag i Mälardalen missar order

Många småföretag i Mälardalen missar order

Tre av tio Mälardalsbor som jobbar på ett litet företag har missat ett
viktigt uppdrag eller en order då de inte har varit tillgängliga via
Internet eller telefon. Det bästa med att vara tillgänglig är att det
ökar effektiviteten, enligt de boende i Mälardalen. Det visar Telias
senaste kommunikationsbarometer för företag.

Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457
svenskar, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om
positiva och negativa händelser kopplat till tillgänglighet. Resultatet
har sammanställts i delrapporten "Tillgänglighet och affärer".

Vanligt missa meddelande från kund
Vanligast är att Mälardalsbon på det mindre företaget missar ett
meddelande från en kund eller en leverantör. Det har 43 procent gjort.
Sedan följer i fallande ordning att man har missat ett meddelande från
en kollega, ett viktigt uppdrag eller en order (29 procent), en inbjudan
man inte ville missa samt en träff med vännerna. I riket som helhet har
33 procent av de anställda på ett litet företag missat ett viktigt
uppdrag eller en order på grund av dålig tillgänglighet.

Kunderna ställer allt högre krav på att företagen ska svara
snabbt i både telefon och på e-post. Vi arbetar nu med att ta fram
lösningar som gör det enklare för företagen att hålla kontakten med sina
kunder, säger John Rydberg, regionchef Öst, TeliaSonera Sveriges
företagssegment.

Tillgänglighet ökar effektiviteten
Det bästa med att vara tillgänglig är att det ökar effektiviteten. Det
svarar tre av fyra Mälardalsbor på mindre företag. I princip lika många
svarar att det ökar möjligheten att agera snabbt. Sex av tio svarar att
tillgänglighet gör det enklare att ha goda relationer med kunder.

Grafik, bilder, övrigt pressmaterial och rapporten finns på
www.teliasonera.se Klicka på Press.
Publiceringsregel: Fritt om källan anges ("Telias
kommunikationsbarometer för företag").

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag,
020-77 58 30

representativ för den svenska befolkningen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00290/wkr0002.pdf