Många småföretag i Skåne missar order

Många småföretag i Skåne missar order

Tre av tio skåningar som jobbar på ett litet företag har missat ett
viktigt uppdrag eller en order då de inte har varit tillgängliga via
Internet eller telefon. Det bästa med att vara tillgänglig är att det
ökar möjligheten att agera snabbt, enligt skåningarna. Det visar Telias
senaste kommunikationsbarometer för företag.

Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457
svenskar, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om
positiva och negativa händelser kopplat till tillgänglighet. Resultatet
har sammanställts i delrapporten "Tillgänglighet och affärer".

Vanligt missa meddelande från kund
Vanligast är att skåningen på det mindre företaget missar ett meddelande
från en kund eller en leverantör. Det har 44 procent gjort. Sedan följer
i fallande ordning att man har missat ett meddelande från en kollega,
ett viktigt uppdrag eller en order (30 procent) samt ett viktigt
meddelande från chefen. I riket som helhet har 33 procent av de
anställda på ett litet företag missat ett viktigt uppdrag eller en order
på grund av dålig tillgänglighet.

Kunderna ställer allt högre krav på att företagen ska svara
snabbt i både telefon och på e-post. Vi arbetar nu med att ta fram
lösningar som gör det enklare för företagen att hålla kontakten med sina
kunder, säger Bo Rosvall, regionchef Syd, TeliaSonera Sveriges
företagssegment.

Tillgänglighet ökar möjligheten att agera snabbt
Det bästa med att vara tillgänglig är att det ökar möjligheten att agera
snabbt. Det svarar tre av fyra skåningar på mindre företag. 69 procent
svarar att det ökar effektiviteten och 59 procent att det förbättrar
möjligheten att vara delaktig i viktiga händelser på distans.

Grafik, bilder, övrigt pressmaterial och rapporten finns på
www.teliasonera.se Klicka på Press.
Publiceringsregel: Fritt om källan anges ("Telias
kommunikationsbarometer för företag").

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-
77 58 30

Om kommunikationsbarometern för företag
I undersökningen har 1 457 slupmässigt utvalda heltidsarbetande svenskar
(18-70 år) tillfrågats via en online-undersökning. De tillfrågade har
tillgång till Internet och mobiltelefon och arbetar i företag med tio
eller färre anställda. Urvalet är hämtat från Quickwise
respondentdatabas, vilken är representativ för den svenska befolkningen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00310/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00310/wkr0002.pdf