Många svenska småföretag missar order

Många svenska småföretag missar order

En av tre som jobbar på ett litet företag har missat ett viktigt uppdrag
eller en order då de inte har varit tillgängliga via Internet eller
telefon. Bland egenföretagarna är siffran ännu högre. Det bästa med att
vara tillgänglig är att det ökar effektiviteten. Det visar Telias
senaste kommunikationsbarometer för företag.

Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457
svenskar, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om
positiva och negativa händelser kopplat till tillgänglighet. Resultatet
har sammanställts i delrapporten "Tillgänglighet och affärer".

Bland egenföretagarna på små företag har fyra av tio missat ett viktigt
uppdrag eller en order på grund av dålig tillgänglighet. Motsvarande
siffra för anställda är 30 procent.

Kunderna ställer allt högre krav på att företagen ska svara
snabbt i både telefon och på e-post. Vi arbetar nu med att ta fram
lösningar som gör det enklare för företagen att hålla kontakten med sina
kunder, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.

De som reser mycket missar mest
Bland dem som har fler än tio resdagar i jobbet per år, har 44 procent
missat affärer på grund av dålig tillgänglighet. Motsvarande siffra
bland dem som reser en till tio dagar är 34 procent.

Fyra av tio tillfrågade uppger att de har missat ett meddelande från en
kund eller en leverantör på grund av att de inte har varit tillgängliga.
22 procent har missat ett viktigt meddelande från chefen och 16 procent
har missat ett nytt jobb.

Tillgänglighet ökar effektiviteten
Det bästa med att vara tillgänglig är att det ökar effektiviteten. Det
svarar sju av tio. Nästan lika många svarar att det ökar möjligheten att
agera snabbt. 51 procent svarar att det gör det lättare att få in
viktiga uppdrag eller order.

Rapport och bilder finns på www.teliasonera.se Klicka på Press.
Publiceringsregel: Fritt om källan anges ("Telias
kommunikationsbarometer för företag").

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag,
020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00260/wkr0002.pdf