Många svenska småföretag missar order

Många svenska småföretag missar order

En av tre som jobbar på ett litet företag har missat ett viktigt uppdrag eller en order då de inte har varit tillgängliga via Internet eller telefon. Bland egenföretagarna är siffran ännu högre. Det bästa med att vara tillgänglig är att det ökar effektiviteten. Det visar Telias senaste kommunikationsbarometer för företag.

Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457 svenskar, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om positiva och negativa händelser kopplat till tillgänglighet. Resultatet har sammanställts i delrapporten "Tillgänglighet och affärer".
Bland egenföretagarna på små företag har fyra av tio missat ett viktigt uppdrag eller en order på grund av dålig tillgänglighet. Motsvarande siffra för anställda är 30 procent.
- Kunderna ställer allt högre krav på att företagen ska svara snabbt i både telefon och på e-post. Vi arbetar nu med att ta fram lösningar som gör det enklare för företagen att hålla kontakten med sina kunder, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.
Bland dem som har fler än tio resdagar i jobbet per år, har 44 procent missat affärer på grund av dålig tillgänglighet. Motsvarande siffra bland dem som reser en till tio dagar är 34 procent.
Fyra av tio tillfrågade uppger att de har missat ett meddelande från en kund eller en leverantör på grund av att de inte har varit tillgängliga. 22 procent har missat ett viktigt meddelande från chefen och 16 procent har missat ett nytt jobb.
Det bästa med att vara tillgänglig är att det ökar effektiviteten. Det svarar sju av tio. Nästan lika många svarar att det ökar möjligheten att agera snabbt. 51 procent svarar att det gör det lättare att få in viktiga uppdrag eller order.
Hela undersökningen och tabeller finns att ladda ner till höger i bild.


Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040904BIT35900/wkr0022.pdf Tabeller
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040904BIT35900/wkr0026.pdf Undersökningen
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040904BIT35900/bild.html Bilder