Skanova-bredband klart i Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand

Skanova-bredband klart i Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand

Åttiofem procent av invånarna i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå och
Härnösand får i dagarna tillgång till regionens nya bredbandsnät. Redan
nu kan de använda bredbandstjänster med upp till 2 Mbit/s kapacitet från
olika operatörer.

Skanova och de tre kommunerna började bygga ut nätet i juli 2003. Det
når nu närmare 85 procent av hushåll och företag i regionen.

- Tillsammans med vägar, el och telefoni har tillgången till snabb och
säker datakommunikation nu blivit en förutsättning för ett fungerande
näringsliv och offentlig service. Dessutom gör bredbandet orterna mer
attraktiva för de boende, framförallt på landsbygden, säger Glenn
Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsvik.

Elisabeth Lassen, kommunalråd i Sollefteå, håller med:
- Utbyggnaden av bredbandet är nödvändig och en viktig förutsättning för
att ha en fortsatt positiv tillväxt och en bra näringslivsutveckling i
regionen.

Nätet täcker 20 orter i Härnösand, 16 orter i Sollefteå och 19 orter i
Örnsköldsvik. Där har telestationerna uppgraderats till ADSL-kapacitet
som utnyttjar det befintliga telenätet och ger mycket hög täckningsgrad,
även i glesbefolkade områden. Orterna har även kopplats samman med ett
nytt fiberoptiskt nät med mycket hög överföringskapacitet.

- Det är mycket glädjande att nätet når ut till så många orter, eftersom
det ger så många fördelar för både företag och privatpersoner. Det blir
enklare att driva företag även utanför centralorterna, och det är mycket
bra för exempelvis landsbygdskolorna att kunna dra nytta av tekniken,
säger Sig-Britt Ahl, kommunalrådet i Härnösand.

De som bor inom 3,5 kilometer från en uppgraderad telestation kan få
bredband med upp till 2 Mbit/s kapacitet. Inom 5,5 kilometer kan man få
upp till 0,5 Mbit/s kapacitet. Användarna är alltid uppkopplade och kan
surfa och prata i telefon samtidigt.

Skanova-nät har under det senaste året levererats till ett stort antal
kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och
glesbygdsorter.

Kartor över utbyggnad och täckningsgrad i regionen: www.teliasonera.se /
Press

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00410/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00410/wkr0002.pdf