Skanova-bredband klart i Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand

Åttiofem procent av invånarna i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand får i dagarna tillgång till regionens nya bredbandsnät. Redan nu kan de använda bredbandstjänster med upp till 2 Mbit/s kapacitet från olika operatörer.
Skanova och de tre kommunerna började bygga ut nätet i juli 2003. Det når nu närmare 85 procent av hushåll och företag i regionen.
- Tillsammans med vägar, el och telefoni har tillgången till snabb och säker datakommunikation nu blivit en förutsättning för ett fungerande näringsliv och offentlig service. Dessutom gör bredbandet orterna mer attraktiva för de boende, framförallt på landsbygden, säger Glenn Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsvik.
Elisabeth Lassen, kommunalråd i Sollefteå, håller med:
- Utbyggnaden av bredbandet är nödvändig och en viktig förutsättning för att ha en fortsatt positiv tillväxt och en bra näringslivsutveckling i regionen.
Nätet täcker 20 orter i Härnösand, 16 orter i Sollefteå och 19 orter i Örnsköldsvik. Där har telestationerna uppgraderats till ADSL-kapacitet som utnyttjar det befintliga telenätet och ger mycket hög täckningsgrad, även i glesbefolkade områden. Orterna har även kopplats samman med ett nytt fiberoptiskt nät med mycket hög överföringskapacitet.
- Det är mycket glädjande att nätet når ut till så många orter, eftersom det ger så många fördelar för både företag och privatpersoner. Det blir enklare att driva företag även utanför centralorterna, och det är mycket bra för exempelvis landsbygdskolorna att kunna dra nytta av tekniken, säger Sig-Britt Ahl, kommunalrådet i Härnösand.
De som bor inom 3,5 kilometer från en uppgraderad telestation kan få bredband med upp till 2 Mbit/s kapacitet. Inom 5,5 kilometer kan man få upp till 0,5 Mbit/s kapacitet. Användarna är alltid uppkopplade och kan surfa och prata i telefon samtidigt.
Skanova-nät har under det senaste året levererats till ett stort antal kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis Överkalix och Kalix i Norrbotten, Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland, samt Örebro län och Kalmar län.
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se