Skanova-bredband till Uppsala och Knivsta

Skanova-bredband till Uppsala och Knivsta

Till hösten får merparten av invånarna i Uppsala och Knivsta kommun
tillgång till bredband. Ett nytt bredbandsnät ska täcka cirka 94 procent
av befolkningen i Uppsala kommun och 92 procent i Knivsta kommun. Nätet
får kapacitet på upp till 8 Mbit/s. Utbyggnaden ska vara klar sista
kvartalet 2004.

41 orter i kommunerna kopplas samman av ett fiberoptiskt nät med hög
överföringshastighet. Dessutom uppgraderas 44 telestationer till s k
ADSL-kapacitet som utnyttjar det befintliga telenätet och ger mycket hög
täckningsgrad ut till invånarna.

Boende inom 5,5 km kabelavstånd från en uppgraderad telestation kan få
bredband med upp till 0,5 Mbit/s kapacitet, och boende inom 3,5 km med
upp till 8 Mbit/s, beroende på operatör. Privatpersoner och företag kan
välja fritt mellan tolv olika operatörer.

TeliaSonera levererar även ett förvaltningsnät, dvs ett internt
kommunikationsnät som ska användas till Uppsalas kommunala verksamheter,
exempelvis administration och undervisning. Nätet knyter samman cirka
100 arbetsställen utanför Uppsala tätort. Knivsta kommun och landstinget
har option på att bygga liknande nät.

- Det är viktigt att vi kan erbjuda kommuninvånarna modern teknik för
information och kommunikation. Detta medverkar till att göra kommunen än
mer attraktiv, inte minst för företagande och distansarbete, säger Lena
Hartwig ordförande i Uppsalas kommunstyrelse.

- Bredbandsutbyggnaden har varit en viktig fråga för kommunen och det är
glädjande att så stor del av befolkningen får tillgång till nätet.
Bredbandet stimulerar näringslivets utveckling och det är centralt för
exempelvis företagare att ha tillgång till snabba
överföringshastigheter, säger Göran Nilsson, kommunalråd i Knivsta
kommun.

- Genom att kombinera befintlig infrastruktur med nybyggda fiberoptiska
nät och ADSL-noder, kan vi erbjuda stor täckningsgrad och korta
leveranstider, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network
Sales.

Skanova-nät har under det senaste året levererats till ett stort antal
kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och
glesbygdsorter, exempelvis Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän,
Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland, samt Örebro län
och Kalmar län.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion,
020- 77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00470/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00470/wkr0002.pdf