Telias prisnyheter - slopad minutavgift för fast telefoni på kvällar och helger samt sänkt pris på SMS med 43 procent

Telias prisnyheter - slopad minutavgift för fast telefoni på kvällar och
helger samt sänkt pris på SMS med 43 procent

Telia lanserar den 12 januari helt nya sätt att prissätta fasta och
mobila telefonitjänster. För den svenska marknaden är det en unik
lösning - minutavgiften för fasttelefonin slopas helt på kvällar och
helger. För mobilkunderna kommer priset på SMS att sänkas från 1,50 SEK
till 0,85 SEK.

Syftet med erbjudandena är att göra det enklare och mer prisvärt att
vara kund hos Telia.

- Vi vet att kunderna allt mer efterfrågar enkelhet. Och med
prisnyheterna kommer våra kunder att ha bättre överblick över sina
kostnader. För Telia är det också viktigt att vara nytänkande och komma
med lösningar som är bra för kunden och gör det möjligt att utnyttja
vårt fasta nät på ett bra sätt, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera
Sverige.

Erbjudandet om slopad minutavgift inom den fasta telefonin - Telia
Fritid - gäller alla samtal från hemtelefonen till en annan fast
telefon, oavsett vilken operatör mottagaren ringer med, på kvällar och
helger. Detta är ett unikt erbjudande på den svenska marknaden. I
samband med detta sänks även minutavgifter från fast telefon till
mobiltelefon med upp till 26 procent och minutavgiften för utlandssamtal
med drygt 20 procent. Paketeringen går ut på att man betalar 30 kronor
varje månad och får då ringa helt utan minutavgift på kvällar och
helger.

- Våra undersökningar visar att våra kunder föredrar den fasta telefonen
för längre samtal och Telia Fritid passar in på det kundbehovet. I dag
sker hela 85 procent av telefontrafiken över det fasta nätet, säger
Marie Ehrling.

Samtidigt lanserar Telia en ny abonnemangsform på mobilkunderna - Telia
Mobil 25. Den innehåller 25 fria samtalsminuter i månaden till andra
Telia-kunder. Inom Telia Mobil 25 sänks också priset för samtal till
andra operatörers nät på dagtid från 5,40 SEK/minut till 3,90 SEK/minut,
priset på SMS sänks från 1,50 SEK till 0,85 SEK inom Telias nät och till
1,25 SEK för SMS till övriga operatörer.

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Ola Kallemur, Chef Extern Kommunikation, TeliaSonera Sverige,
070-600 12 59
Hans G Larsson, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Privat,
020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00180/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00180/wkr0002.pdf