Telias prisnyheter

- slopad minutavgift för fast telefoni på kvällar och helger samt sänkt pris på SMS med 43 procent.
Telia lanserar den 12 januari helt nya sätt att prissätta fasta och mobila telefonitjänster. För den svenska marknaden är det en unik lösning - minutavgiften för fasttelefonin slopas helt på kvällar och helger. För mobilkunderna kommer priset på SMS att sänkas från 1,50 SEK till 0,85 SEK.
Syftet med erbjudandena är att göra det enklare och mer prisvärt att vara kund hos Telia.
- Vi vet att kunderna allt mer efterfrågar enkelhet. Och med prisnyheterna kommer våra kunder att ha bättre överblick över sina kostnader. För Telia är det också viktigt att vara nytänkande och komma med lösningar som är bra för kunden och gör det möjligt att utnyttja vårt fasta nät på ett bra sätt, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige.
Erbjudandet om slopad minutavgift inom den fasta telefonin - Telia Fritid - gäller alla samtal från hemtelefonen till en annan fast telefon, oavsett vilken operatör mottagaren ringer med, på kvällar och helger. Detta är ett unikt erbjudande på den svenska marknaden. I samband med detta sänks även minutavgifter från fast telefon till mobiltelefon med upp till 26 procent och minutavgiften för utlandssamtal med drygt 20 procent. Paketeringen går ut på att man betalar 30 kronor varje månad och får då ringa helt utan minutavgift på kvällar och helger.
- Våra undersökningar visar att våra kunder föredrar den fasta telefonen för längre samtal och Telia Fritid passar in på det kundbehovet. I dag sker hela 85 procent av telefontrafiken över det fasta nätet, säger Marie Ehrling.
Samtidigt lanserar Telia en ny abonnemangsform på mobilkunderna - Telia Mobil 25. Den innehåller 25 fria samtalsminuter i månaden till andra Telia-kunder. Inom Telia Mobil 25 sänks också priset för samtal till andra operatörers nät på dagtid från 5,40 SEK/minut till 3,90 SEK/minut, priset på SMS sänks från 1,50 SEK till 0,85 SEK inom Telias nät och till 1,25 SEK för SMS till övriga operatörer.
____________________________________________________
Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.
Ola Kallemur, Chef Extern Kommunikation, TeliaSonera Sverige, 070-600 12 59
Hans G Larsson, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Privat, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se