TeliaSonera föreslår förändring av revisorer

TeliaSonera föreslår förändring av revisorer

I maj 2003 startade TeliaSoneras styrelse en upphandling av revisorer.
Syftet var att välja ett revisionsföretag, som var bäst kvalificerad att
ta hand om revisionsansvaret för TeliaSonera-koncernen. Inbjudna att
delta var Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers.

Efter en omfattande process, som leddes av revisionskommittén i
TeliaSoneras styrelse, har styrelsen beslutat att föreslå aktieägarna
vid bolagsstämman den 28 april 2004 att välja PricewaterhouseCoopers
till revisorer för TeliaSonera

Den svenska och finska staten med totalt 64,4 procent av aktierna och
rösterna i TeliaSonera, har meddelat att de kommer att stödja förslaget.

Revisionskommittén i TeliaSoneras styrelse består av Tapio Hintikka,
Caroline Sundewall och Eva Liljeblom.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Tapio Hintikka, styrelseordförande, TeliaSonera AB, tel +358-405 007 784

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00780/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00780/wkr0002.pdf