TeliaSonera och Elisa har bilagt skiljedomstvist

TeliaSonera och Elisa har bilagt skiljedomstvist

TeliaSonera Mobile Networks AB (tidigare Telia Mobile ) och Radiolinja
Origo Ltd, som ingår i Elisa Group, har bilagt tvisterna gällande det
service provider-avtal som rörde det numera avyttrade Telia Mobiles
verksamhet i Finland.

Uppgörelsen avbryter skiljedomsförfarandet som inleddes år 2002 då det
dåvarande Telia Mobile Finland (som såldes efter sammanslagningen mellan
Telia och Sonera) och Radiolinja riktade skadeståndsanspråk mot
varandra. Parterna har kommit överens om att inte lämna ut information
om förlikningsbeloppet.

Den finansiella effekten av uppgörelsen ingår under 2003 års resultat
och inkluderas i resultatet vid försäljningen av Telia Mobile Finland.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/26/20040126BIT00040/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/26/20040126BIT00040/wkr0002.pdf