TeliaSonera säljer Telia Finans till De Lage Landen International B.V.

TeliaSonera säljer Telia Finans till De Lage Landen International B.V.

TeliaSonera har idag tecknat ett avtal om att sälja Telia Finans AB till
De Lage Landen International B.V. för cirka 1,2 miljarder kronor.

Telia Finans är det ledande skandinaviska leasingbolaget inom segmentet
för små och medelstora leasingkontrakt och bolaget har 140 anställda.

- Det är mycket glädjande att vi på ett framgångsrikt sätt nu har
genomfört försäljningen av Telia Finans till De Lage Landen.
Försäljningen innebär att TeliaSonera fortsätter fokuseringen på sin
kärnverksamhet. Dessutom innebär affären att vi ytterligare stärker vår
redan mycket starka finansiella ställning, säger Kim Ignatius, CFO
TeliaSonera AB

De Lage Landen International B.V. med huvudkontor i Eindhoven (Holland)
är en internationell leverantör av finansieringsprodukter. Bolaget är
dotterbolag till den holländska Rabobank som har den högsta
kreditratingen från kreditvärderingsinstituten Moody's och Standard &
Poor's.

Försäljningen förväntas generera en kapitalvinst på cirka 0,5 miljarder
kronor och ett positivt kassaflöde på cirka 6,2 miljarder kronor, varav
1,2 från köpeskillingen och 5,0 från minskning av TeliaSoneras skuld.

Genomförandet av affären är villkorat av den svenska Finansinspektionens
godkännande, vilket beräknas erhållas under första kvartalet 2004.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00400/wkr0002.pdf