TeliaSonera tecknar ramavtal avseende IT-integratörer

TeliaSonera tecknar ramavtal avseende IT-integratörer

För att täcka behov av förvaltning och utveckling av applikationer och
IT lösningar har TeliaSonera gjort en ny upphandling. Under förra året
fanns ramavtal med drygt 20 IT/Telekom-leverantörer för TeliaSonera
Sverige. Inför 2004 har målsättningen varit att utvidga avtalet till att
omfatta nordisk nivå.

Förutom att vidga avtalet till nordisk nivå har målsättningen för 2004
varit att koncentrera koncernens köp mot de utvalda, skapa synergier
samt att minska andelen timprisbaserade resursköp. Istället satsar
TeliaSonera på att upphandla definierade projekt och utredningar till
fasta priser. På så vis minskas riskexponeringen och en bättre
kostnadskontroll uppnås.

De utvalda leverantörerna är:
A-Ware Oy, AcandoFrontec AB, Accenture AB, Cap Gemini Telecom Media &
Networks Sweden AB, 3C Data Oy, Cyber Com Consulting Group Scandinavia
AB, EDS Finland Oy, Elan IT Resources AB, Ementor ASA, eWork Scandinavia
AB, Hewlett-Packard Oy, IBM Svenska AB, Infologigruppen Norr AB, Infosys
Technologies Ltd, IT-Arkitekterna Konsult i Stockholm AB, Keypro Oy, Ki
Consulting & Solution AB, KnowIT AB, Nordic Business Management Systems
AB, Nixu Oy, Novo Group Oyj, Satama Finland Oy, SchlumbergerSema AB,
Sigma AB, Sun Microsystems AB, Syntronic AB, SysOpen Oy, Tata
Consultancy Services Sverige AB, Teleca AB, TietoEnator Oy, Validation
AB, Wipro Ltd och Wm-data AB.

Avtalen börjar gälla från årsskiftet 2004 och är tvååriga.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Ingmar Jonsson, TeliaSonera, tfn 08-504 550 83


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040123BIT00370/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040123BIT00370/wkr0002.pdf