Yahoo! avyttrar aktier i Zed

Yahoo! avyttrar aktier i Zed

TeliaSonera meddelar idag att Yahoo! har beslutat att nyttja sin option
som tecknades år 2002 att sälja tillbaka sin 15-procentiga ägarandel i
Sonera Zed Ltd till TeliaSonera. Transaktionen genomförs med samma
villkor som år 2002.

Zed är en ledande leverantör av underhållning, kommunikation och
informationstjänster för mobiltelefoner. Yahoo! meddelade i augusti 2002
att bolaget hade köpt 15 procent i Zed tillsammans med rätten, men inte
skyldigheten, att förvärva återstoden av Zed under en tvåårsperiod,
eller att dra sig ur transaktionen. Samarbetet mellan Yahoo! och Zed
kring gemensamma mobiltjänster i Europa, som inkluderar ringsignaler och
Javaspel, fortsätter dock.

Ingen information har givits om de ekonomiska villkoren i avtalet.

- Vi kommer att fortsätta arbetet att hitta en lämplig köpare till Zed,
som inte ingår i TeliaSoneras kärnverksamhet. De goda resultaten i Zeds
verksamhet det senaste året, med ett positivt EBITDA och nästan
fördubblad försäljning, gör Zed till ett mycket intressant
investeringsobjekt, säger Kim Ignatius, CFO, TeliaSonera.

Zed erbjuder underhållning, kommunikationstjänster och information till
mobiltelefoner via ett samarbete med 17 operatörer i sex länder. I
september 2003 hade Zed i genomsnitt 5 miljoner aktiva kunder och
antalet kommersiella transaktioner per månad var närmare 35 miljoner.
Till Zeds produktutbud hör ringsignaler, logotyper, bildmeddelanden,
spel, chat, sport, katalogtjänster, aktiekurser, trafikinformation,
skämt, horoskop, nyheter, finansdata, filmguider, valutaomräknare och
restaurangguider. Zed lanserades i Finland i oktober 1999. Under 2001
genomgick Zed en omfattande omstrukturering och antalet anställda är
idag 170.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30
Sue Jackson, Yahoo!Europe, suej@europe.yahoo-inc.com, +44 207 808 4526

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040114BIT00310/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040114BIT00310/wkr0002.pdf