Bredbandet i Lerums kommun invigt

Pressmeddelande
2004-10-19

Bredbandet i Lerums kommun invigt

Nu har det nya kommuntäckande bredbandsnätet i Lerum officiellt invigts. Under tisdagen hölls ett informationsmöte i kommunhuset i Lerum, där representanter för kommunen och leverantören TeliaSonera Network Sales invigde nätet, som ger samtliga företag och hela 98 procent av hushållen tillgång till bredband.

Avtalet om ett kommuntäckande bredbandsnät tecknades mellan Lerums kommun och TeliaSonera Network Sales i januari i år, och nu är alltså utbyggnaden i princip färdig. Samtliga telestationer utom en har uppgraderats till ADSL-kapacitet, som använder den befintliga koppartråden i telenätet och ger mycket hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. När den återstående stationen uppgraderas i början av nästa år, kommer bredbandsnätet att täcka nästan 100 procent av kommunen.

- Det är väldigt roligt att nästan alla kommuninvånare har tillgång till bredbandsnätet. Vi hoppas på att detta innebär en rejäl tillväxt för kommunen och regionen, säger Henrik Ripa, ordförande i Lerums kommunstyrelse.

De hushåll som har tillgång till bredbandsnätet kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Hushåll inom nio kilometers kabelavstånd från en telestation kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Boende inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

- Tekniken bygger på kombinationen av nya fibernät och befintligt telenät och gör att vi kan bygga ut bredbandsnätet snabbt och kostnadseffektivt, även i glest befolkade områden. Vi har därmed kunnat ge Lerums kommun en av de högsta täckningsgraderna i landet, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad med över flertalet län och 75 kommuner, varav 18 i Västra Götalands län.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst , telefon 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT20560/wkr0001.pdf