Säkerhet viktigt för ett mobilt arbetssätt

Säkerhet viktigt för ett mobilt arbetssätt

Svenska chefer blir mer effektiva med ett mobilt arbetssätt. Det anser majoriteten av de 1 000 chefer som deltagit i en Telia-undersökning. Ett av hindren för att arbeta mobilt är enligt de tillfrågade den egna organisationens säkerhetskrav.

Förutom säkerhetskraven anser de tillfrågade cheferna att det är den egna organisationens tekniska förutsättningar som utgör hinder för ett mobilt arbetssätt. Samtidigt menar varannan chef (49 procent) att de inte ser några hinder, utan organisationen arbetar redan så mobilt som de anser sig behöva.

- Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan ökad mobilitet och ökad lönsamhet. Bra tekniska lösningar för distansarbete bidrar till ökad effektivitet och gynnar företagen i konkurrensen, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag, TeliaSonera Sverige.

76 procent av de tillfrågade cheferna anser att ett mobilt arbetssätt hos medarbetare och chefer möjliggör bättre lönsamhet. Närmare 80 procent säger även att det är stimulerande att jobba mobilt och att det ger goda möjligheter till bättre kontakt med medarbetarna.

Undersökningen visar också att svenska chefer är snabba med att läsa sin e-post. 73 procent läser e-posten direkt när de sitter vid datorn, varefter den kommer in.

Publiceringsregel: Fritt om källan anges, Telias undersökning "Den mobila chefen".


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, TeliasSonera Sveriges presstjänst
tel 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/08/20040929BIT20470/wkr0001.doc Delrapport