Skanova-bredband tidig julklapp till Vaggeryds invånare

Skanova-bredband tidig julklapp till Vaggeryds invånare

Lagom till jul får invånarna i Vaggeryds kommun tillgång till bredband. Vaggeryd har tecknat ett avtal med TeliaSonera om utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät, som kan ge hela 86 procent av hushållen bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet.

Telestationer i orterna Bondstorp, Byarum Kyrkby, Hok och Svenarum uppgraderas nu till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Telestationerna i Vaggeryd och Skillingaryd är redan uppgraderade och stationerna i Åker och Tofteryd ansluts i början av nästa år. På orterna byggs även ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.

De hushåll som har tillgång till bredbandsnätet kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Nätet beräknas vara leveransklart till majoriteten av hushållen tio dagar före julafton, den 14:e december.

- Jag är mycket glad för avtalet, som är ett mycket viktigt steg för att ge bra förutsättningar för landsbygden att vara med i en utveckling inom området. Infrastrukturfrågorna är viktiga och med detta avtal ger vi många, både företagare och enskilda användare, bra villkor och förutsättningar i en framtidssatsning med bredband och Internetuppkopplingar, säger Börje Gustafsson kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryds kommun.

Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

- ADSL-tekniken gör det möjligt att erbjuda snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad med mycket hög täckningsgrad, även i glest befolkade områden. Detta är en utmärkt lösning för en kommun som Vaggeryd som består av både tätbefolkade områden och glesbygd, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i över 75 kommuner och flertalet län i Sverige.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst , telefon 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041001BIT21720/wkr0007.pdf