TeliaSonera Finland och Vattenfall har slutit ett strategiskt avtal om automatisk mätning av elförbrukning

Pressmeddelande
2004-10-11

TeliaSonera Finland och Vattenfall har slutit ett strategiskt avtal om automatisk mätning av elförbrukning

TeliaSonera Finland och Vattenfall Oy har slutit ett långsiktigt och ekonomiskt betydelsefullt avtal om brett samarbete. TeliaSonera levererar en ny lösning till Vattenfall för mätning av elförbrukning. Lösningen medger automatisk fjärravläsning av kundspecifika elmätare. Avtalet är värt sammanlagt cirka 100 miljoner euro. Genom avtalet stärker TeliaSonera sin ställning som leverantör av tjänster för helhetsadministration inom energibranschen.

Avtalet mellan Vattenfall och Sonera omfattar leverans, installation och underhåll av nya intelligenta elmätare, en automatisk, gsm-modembaserad tjänst för fjärravläsning av mätare och nya funktioner som hänför sig till helhetstjänsten.
Samarbetsavtalet öppnar ett nytt och viktigt affärsområde för TeliaSonera. Bolaget har som mål att stärka sin ställning som leverantör av helhetstjänster för administration inom utvalda branscher. Administrationstjänster innefattar i allt högre grad även olika fjärrlösningar som kan automatiseras med teknik för kommunikation mellan apparater och system (machine-to-machine, M2M).

- Enligt vår uppfattning är automatiska lösningar för fjärradministration på stark frammarsch i affärsprocesserna inom olika branscher, och de skapar nya utsikter för tillväxt. TeliaSonera Finland är föregångare inom M2M-tjänster och tillämpning av sådana tjänster som helhetslösningar för olika branschers processer. TeliaSonera har valt energibranschen som fokusområde och är ett av våra starka M2M-tillämpningsområden. En tillämpning är den lösning för automatisk mätaravläsning som vi nu levererar till Vattenfall, och samarbetsavtalet med Vattenfall är ett första steg inom den här viktiga branschen. Lösningen kan fungera som modell för många branscher och vi har förbundit oss till långsiktig utveckling av tjänsten, säger Anni Vepsäläinen, VD, TeliaSonera Finland.

Med TeliaSoneras helhetslösning uppnår Vattenfall betydande strategiska och ekonomiska fördelar. Den nya lösningen gör det möjligt för Vattenfall att följa förbrukningen på kundnivå, övergå till fakturering baserad på verklig elförbrukning samt att utveckla sin kundservice och felhantering.

- Genom intelligenta mätare kan vi erbjuda våra kunder snabbare service i avtalsärenden, möjlighet till uppföljning av kostnadsinformation, till och med per timme, samt mer enkel och exakt fakturering, säger Lauri Virkkunen, VD, Vattenfall.
Med hjälp av TeliaSoneras mätningssystem får Vattenfall noggrannare information om situationen i elnätet. Via denna information kan utvecklingen och underhållet av elnätet bättre avpassas efter behoven och nätdriften effektiveras.

- En intelligent mätare kommer ihåg och kan vid behov förmedla exakt information om elavbrott till vårt datasystem. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra vår kundservice när det är avbrott i eldistributionen, säger Virkkunen. Mätutrustningen upplyser Vattenfall även om fel i själva mätaren.

Det nya mätningsystemet är också ett stort utvecklingssteg för elmarknaden. Tillgången till exakta elförbrukningsuppgifter skapar bättre förutsättningar för Vattenfall att konkurrera inom elhandeln genom att man kan utgå från exakta förbrukningssiffror i stället för uppskattningar vid planeringen och genomförandet av sin energianskaffning.
TeliaSoneras system är en fortsättning på de 30 000 fjärravläsningsbara höghusmätare som redan installerats åt Vattenfalls kunder. Installationen av de nya intelligenta elmätarna börjar våren 2005.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Journalister är välkomna på presskonferens idag den 11 oktober kl. 12, adress TeliaSonera Finland, Elimägatan 5, Helsingfors, auditoriet.

Vattenfall
Vattenfall har 360 000 kunder i Finland och en marknadsandel på cirka 12 %. År 2003 var omsättningen 375 miljoner euro och antalet anställda cirka 550. Vattenfall säljer, producerar och distribuerar energi till cirka 6 miljoner kunder i Europa. Vattenfall har som mål att bli ledande europeiskt energibolag. Ytterligare information: www.vattenfall.fi


_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Esa Korvenmaa, direktör, segmentet Storkunder, TeliaSonera Finland, tfn +358 2040 21000, mobil +358 40 3021000
Lauri Virkkunen, VD, Vattenfall Oy, tfn +358 40 7260655
Tapani Liuhala, kundansvarig direktör, Vattenfall Verkko Oy, tfn +358 400 331130


TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041008BIT21610/wkr0001.pdf