TeliaSonera Januari-september 2004

TeliaSonera Januari-september 2004

TeliaSonera tillämpar IFRS 3 från och med den 1 januari 2004, vilket innebär att avskrivning på goodwill (GWA) upphört.

Niomånadersperioden
· Nettoomsättningen ökade 1 procent till 61 184 MSEK (60 718).
· Rörelseresultatet, före engångsposter och GWA, ökade till 15 783 MSEK (14 634).
· Nettoresultatet ökade till 10 873 MSEK (4 975) och resultatet per aktie steg till 2,33 SEK (1,06). I jämförelsekvartalet var GWA 3,133 MSEK.
· Stark kundtillväxt (årsbasis):
- 1 miljon nya kunder i Norden och Baltikum.
- 11 miljoner nya kunder i Eurasien, Ryssland och Turkiet.

Tredje kvartalet
· Nettoomsättningen ökade 3 procent till 20 649 MSEK.
· Rörelseresultatet, före engångsposter3) och GWA, förbättrades till 5 898 MSEK (5 190).
· EBITDA4)-marginalen förbättrades till 39,8 procent (39,4).
· Ägarandelen i Omnitel utökades till 100 procent. Orange i Danmark förvärvades i början av oktober.
· Återköp av aktier för cirka 10 GSEK genom ett publikt erbjudande kommer att föreslås den ordinarie bolagsstämman i april 2005.


Frågor om innehållet i rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/27/20041027BIT20030/wkr0001.pdf Hela Rapporten