Vimmerbys bredband når ända till snickerboa

Pressmeddelande
2004-10-14

Vimmerbys bredband når ända till snickerboa

TeliaSonera Network Sales har avslutat utbyggnaden av Vimmerbys kommuntäckande bredbandsnät. Med hjälp av ADSL och fiberteknik kan nu hela kommunen utnyttja bredbandet. Till och med på ensligt belägna gårdar som Gibberyd, förebild för Emils Katthult.

Vimmerby kommun och TeliaSonera tecknade avtal om utbyggnad av ett bredbandsnät i december 2003. Under torsdagen hölls en ceremoni på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, där representanter för kommunen och det lokala näringslivet i Vimmerby tillsammans med TeliaSonera Network Sales invigde det nya nätet.

Samtliga telestationer i Vimmerby kommun har uppgraderats till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. I utbyggnaden används en helt ny teknik, som innebär att även de telestationer som enbart är anslutna till omvärlden via kopparkabel uppgraderats. Tidigare har uppgradering endast kunnat ske av fiberanslutna telestationer. Nätets täckningsgrad blir därmed cirka 100 procent, och alltså nås i princip samtliga kommuninvånare.

- Det är självklart mycket positivt för Vimmerbys utveckling att kunna erbjuda möjlighet till ADSL-uppkoppling oavsett var man är verksam i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Larsson.

Alla hushåll inom nio kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få upp till 500 kbit/s kapacitet. Boende inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en fiberansluten telestation kan få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

- Med den här tekniken kan vi erbjuda kommunerna snabb och kostnadseffektiv utbyggnad med väldigt hög täckning även i glesbygdsområden. Hade Emil i Lönneberga varit med idag hade han kunnat surfa på nätet istället för att tälja träfigurer, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad med över 75 kommuner och flertalet län i Sverige.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst , telefon 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/14/20041013BIT21130/wkr0001.pdf Vimmerbys bredband....