Fritt fram att mobilprata under shoppingen

Att läsa SMS eller MMS är accepterat på de flesta platser, 16 procent av de tillfrågade tycker till och med att det är OK att läsa SMS på bion eller teatern.

Mobiltelefonen gör att vi nästan alltid kan nås, men mobiltelefonen är inte välkommen överallt. Nästan alla (97 procent) tycker det är oacceptabelt att tala i mobiltelefon på bio eller på teater. Då fungerar MMS och SMS bättre i salongen, även om 69 procent inte tycker att det är acceptabelt. Däremot tycker nio av tio att man får svara i telefon när man fikar med en kompis.

Svenskar är mer liberala när det gäller mobilanvändning i affären. Annars är det tydligt att det är mer accepterat att använda SMS och MMS än att prata i mobilen bland okända.

- - - - - -

Om undersökningen: 2 063 personer mellan 16 och 64 år i Sverige, Danmark, Norge och Finland har svarat på en e-postenkät. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och representativa för den del av befolkningen som har tillgång till Internet. Undersökningen är beställd av TeliaSonera och genomförd av undersökningsföretaget Cint.