Kraftig bredbandsutbyggnad

Hur utbyggnaden sker runt om i Sverige redovisas i 10 regionala pressreleaser. Dessa, tillsammans med ett lokalt faktablad, finns som bilagor att ladda hem, här intill (eller på www.teliasonera.se/Press). ( I pdf-format ca 60 kB vardera)

Läs också mer om Telias bredbandslösningar på www.telia.se/bredband