Modernisering av telenätet i södra Sverige

Pressmeddelande
2004-11-02

Modernisering av telenätet i södra Sverige

TeliaSonera genomför förbättringar och förstärkningar i telenätet som påverkar mobiltrafiken i delar av Skånes, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län natten till den 4 november. Arbetet kommer att ske någon gång mellan 24:00 och 02:00 och innebär ett avbrott på viss mobiltrafik under ca 30 minuter.

Arbetet kommer att medföra avbrott i mobiltrafiken på några orter i Skånes, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län under ca 30 minuter natten till den 4 november. Tidpunkt är vald med omtanke om kunderna då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet. Moderniseringen görs för att öka kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster i telenätet.

TeliaSonera har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-larmcentral ansvarar i sin tur för att kommunernas räddningsledare informeras.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst ,
telefon 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041102BIT20330/wkr0007.pdf Modernisering i södra Sverige