Över en miljon MMS-användare i Telias mobilnät

Under juni, juli och augusti 2004 skickades det i snitt 1,3 miljoner MMS per månad i Telias svenska mobilnät. Under kvartal 3 skickades det 3,8 miljoner MMS, vilket kan jämföras med 4,7 miljoner under hela första halvåret 2004. Totalt under 2003 skickades det 2,3 miljoner MMS.

– Det verkar som om MMS är populärast vid lite festligare tillfällen. Det gör att semester och jul är naturliga MMS-tider, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige. Nu gäller det för oss att arbeta med beteenden så att det blir naturligt att skicka MMS även i vardagssituationer.

MMS är en förkortning för Multimedia Messaging Service och ger kunden möjlighet att uttrycka sig mer nyanserat än med ett SMS. Detta genom att bild, ljud och text kan kombineras. I 78 procent av Telia-kundernas MMS kombineras text och bild och i 16 procent kompletteras också meddelandet med ljudinnehåll.