Svenskar SMS-flirtar och nätdejtar mest i Norden

På många sätt har nordbor en liknande inställning till moderna kommunikationskanaler. Men när det gäller flirt och dejtande skiljer sig länderna åt. Ungefär hälften av svenskarna (50 procent) och norrmännen (47 procent) använder SMS, MMS och Internet för flirt och dejtande, medan klart färre danskar (35 procent) och finländare (33 procent) gör det. Åtta av tio nordbor har mobiltelefon, sju av tio sms:ar regelbundet och de flesta har tillgång till Internet.

Det är kanske mest förvånande att finländarna i mindre utsträckning använder SMS och Internet för att flirta och dejta. Eftersom finländarna i övriga avseenden är mycket IT-mogna och i andra sammanhang använder mobiltelefonen och SMS i större utsträckning än andra nordbor.

Ungefär lika många kvinnor (41 procent) som män (42 procent) har flirtat via SMS eller MMS, men fler män än kvinnor brukar dejta på Internet. 24 procent av männen har någon gång dejtat på Internet mot 13 procent av kvinnorna. Dessutom gör männen det oftare, sju procent dejtar ofta eller ganska ofta på nätet, mot 4 procent av kvinnorna.

Om undersökningen: 2 063 personer mellan 16 och 64 år i Sverige, Danmark, Norge och Finland har svarat på en e-postenkät. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och representativa för den del av befolkningen som har tillgång till Internet. Undersökningen är beställd av TeliaSonera och genomförd av undersökningsföretaget Cint.

- - - - -
Se bifogade filer för svaren i tabellform