Svenskarna låter inte maten tysta mun

Pressmeddelande
2004-11-11

Svenskarna låter inte maten tysta mun

Tre av fyra svenskar tycker att det är helt okej att svara i mobiltelefonen under familjemiddagen, men danskarna håller inte med om det. I Sverige tycker vi att mobilen får användas under en middag hos vänner, medan många finländare kan tänka sig prata i mobiltelefon på restaurangen. Det visar en undersökning om kommunikationsvanor som TeliaSonera har låtit genomföra.

I de nordiska länderna skall man vara försiktig med att använda mobiltelefonen på restauranger. Men skillnaden mellan länderna är stor. Knappt 60 procent av nordborna tycker att det aldrig är acceptabelt att prata i mobiltelefonen på restaurang. I Danmark är däremot nära 80 procent emot att du använder mobiltelefonen på krogen, medan motsvarande siffra i Sverige är 52 procent.

Äter svenskar middag med familjen under är det accepterat att nyttja mobilen. 77 procent tycker det är okej att svara om det ringer och 69 procent menar att man får läsa SMS.

Unga nordbor har en mer avslappnad attityd till mobiletikett än många äldre. Ungdomar mellan 16 och 24 år tycker i betydligt större utsträckning än äldre att det är okej att prata i mobilen och att SMS:a på middagen, hemma eller hos vänner och när man fikar med en god vän.

Danskarna är mer restriktiva i sin syn på var och hur man pratar i mobiltelefonen, medan svenskarna och finländarna är mer liberala. Mobiltelefonen blir en större del av vår vardag och att allt fler ser nyttan med att till exempel skicka SMS istället för att ringa.

Om undersökningen: 2 063 personer mellan 16 och 64 år i Sverige, Danmark, Norge och Finland har svarat på en e-postenkät. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och representativa för den del av befolkningen som har tillgång till Internet. Undersökningen är beställd av TeliaSonera och genomförd av undersökningsföretaget Cint.

- - -
Se bifogade filer för svaren i tabellformYtterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst ,
telefon 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT20450/wkr0010.pdf Hela relasen som pdf, 78 kB
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT20450/wkr0019.doc Tabeller med svaren i procent, Word 41, kB