TeliaSonera lanserar en pan-nordisk tjänst för telefonkonferenser

Pressmeddelande
2004-11-09

TeliaSonera lanserar en pan-nordisk tjänst för telefonkonferenser

TeliaSonera erbjuder företag som har verksamhet i Norden en ny tjänst för telefonkonferenser. Den nya tjänsten gör det lättare för deltagare i olika länder att organisera ett möte, till lägre kostnad. Efterfrågan på telefonkonferenstjänster växer, i och med att allt fler internationellt verksamma företag vill spara restid och resekostnader.

TeliaSoneras nya nordiska telefonkonferenstjänst riktas till företag som har kontor och anställda i två eller fler av de nordiska länderna, och som regelbundet organiserar telefonkonferenser. Tjänsten medger deltagande i konferenser för anställda i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Konferenstjänsten kan utnyttjas när som helst under dygnet, utan tidsbeställning i förväg. Deltagarna ringer ett visst konferensnummer i sitt eget land, vilket gör att inga kostnader för internationella samtal uppkommer. Tidigare behövde man ringa internationellt för att kunna delta i en nordisk telefonkonferens.

"Våra kunder inom Norden har frågat efter en ny telefonkonferenstjänst, därför att de vill effektivisera sin verksamhet och spara resekostnader. Genom att företagen har anställda i olika länder och de anställda ofta är på olika orter har behovet vuxit av konferenstjänster, som är ett enkelt, snabbt och billigt sätt att ordna möten. Den nya tjänsten för telefonkonferenser ingår i TeliaSoneras nordiska satsning, som går ut på att erbjuda kunderna enhetliga och lättanvända tjänster oavsett var de befinner sig", säger Dan Strömberg, ansvarig för TeliaSoneras globala kunder.

Den nordiska telefonkonferenstjänsten säljs under namnet Telia TeleMöte Direkt i Sverige och Sonera Meeting Anytime i Finland. I framtiden kan ytterligare länder komma att få tillgång till tjänsten, via lokala telefonnummer. För närvarande måste deltagare från andra länder som vill delta i en nordisk telefonkonferens betala den normala taxan för internationella samtal.

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder
(9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694.
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041108BIT21330/wkr0001.pdf