Kraftig bredbandsutbyggnad

Vid årets slut kommer Telia att kunna erbjuda bredband till 90 procent av Sveriges hushåll och småföretag, att jämföra med 85 procent i dagsläget. Detta tack vare att Telia bygger ut fler telestationer. När utbyggnaden är klar kan ytterligare 200 000 hushåll få bredband, eller totalt 3 780 000.

Hur utbyggnaden sker runt om i Sverige redovisas i nio regionala pressreleaser. Dessa, tillsammans med ett lokalt faktablad, finns som bilagor att ladda hem, här intill (eller på www.teliasonera.se Länken ”Press”). ( I pdf-format ca 60 kB vardera)

Se även vårt pressmeddelande från 17 november där vi redovisar utbyggnaden i tio andra regioner/län i landet.

Läs också mer om Telias bredbandslösningar på www.telia.se/bredband