Sveriges största IP-nät byggs av TeliaSonera

Ett helt nytt IP-baserat kommunikationsnät kopplar nästa år ihop Svenska Spels alla 3 650 spelombud. Nätet som är det största i landet i sitt slag byggs av TeliaSonera Sverige. Ordern är värd 200 miljoner kr.

När IP-nätet står färdigt hösten år 2005 kommer det att vara Sveriges största datanät om man ser till antalet anslutningspunkter. Spelombud från Karesuando i norr till Smygehamn i söder kommer att vara kopplade On-line till det rikstäckande nätet.

Avtalet med Svenska Spel omfattar också de cirka 3 200 Lotto-ombud runt om i landet som säljer Triss och liknande skraplotter. Dessa kommer att kopplas till Svenska Spel via modem.

Hela avtalet sträcker sig fram till år 2010 och beräknas vara värt cirka 200 miljoner SEK.

- Det här avtalet ger Svenska Spel ett framtidsäkert IP-nät som på ett effektivt sätt stöder företagets vilja att ständigt utveckla sin verksamhet, säger Anders Gylder, chef segment Stora Företag på TeliaSonera Sverige.