Telia låter sin mobilkunder i katastrofområdet ringa gratis hem

TeliaSonera Sveriges ledning beslutade under tisdagen att stänga av debiteringen för de mobilkunder som befinner sig i katastrofområdet i Asien. Det innebär att Teliakunder ringer gratis på sina mobiler hem till Sverige och de debiteras inte heller någon utlandstaxa när någon ringer dem från Sverige. Faktureringssystemen började stängas under eftermiddagen och kl 17 var alla mobilväxlar åtgärdade. Erbjudandet gäller i två dygn och omfattar alla mobiltjänster, inklusive SMS.

Erbjudandet omfattar såväl abonnemangskunder som Refill-kunder och gäller i samtliga drabbade länder. TeliaSonera vill på det här sättet hjälpa alla svenskar att komma i kontakt med sina anhöriga utan att behöva tänka på kostnaden. Samtidigt sänder Telia ett SMS till sina kunder i Thailand, där de just uppmanas av UD att höra av sig till Sverige eller till ambassaden.

Tidigare under dagen har TeliaSonera bidragit med satellittelefoner och annan kommunikationsutrustning för att underlätta kommunikationerna för de hjälparbetare som nu flyger från Sverige. I morse avlastade man också UD:s växel genom att styra om de tusentals samtal som kommer dit till ett speciellt "Contact Center" i Kalix.

Andra åtgärder under dagen har varit att i samarbete med Röda Korset sätta upp ett speciellt SMS-nummer dit allmänheten kan SMS:a och skänka pengar.