Telia och HSB Malmö träffar ramavtal om bredband

Telia och HSB Malmö har träffat ett sjuårigt ramavtal om leverans och drift av bredband till lägenheter i bostadsrättsföreningarna inom HSB Malmö. Avtalet innebär att samtliga hushåll inom HSB Malmö kommer att erbjudas bredbandsbaserade tjänster som internet, telefoni, och tv-tjänster i HSB Bo-Lina. Det stora flertalet lägenheter ansluts via lokala nätverkslösningar (LAN) medan andra, beroende på lokalisering, kopplas upp via traditionell adsl-anslutning.

HSB Bo-Lina har varit i drift sedan det första ramavtalet tecknades mellan HSB Malmö och Telia för fem år sedan. Avtalet gav nästan 31 000 hushåll möjlighet till bredband. Nätet ska nu genomgå en kraftig upprustning och modernisering där i stort sett all tekniskt utrustning byts ut för att motsvara nuvarande och kommande krav på kapacitet och säkerhet.

– Avtalet ger oss fortsatt hög kvalitet i nätet tack vare Telia som nätoperatör och samtidigt möjlighet att tillgodose våra medlemmars önskemål att kunna välja olika leverantörer av tjänster, något som vi ser som mycket värdefullt, säger vd Greg Dingizian, HSB Malmö.

HSB Malmö tar som kommunikationsoperatör ett operatörsneutralt totalansvar för nätet. Telia installerar och driver därefter nätet som nätoperatör på uppdrag av HSB Malmö. I det nya Bo-Lina-nätet förbättras möjligheterna också betydligt för bostadsrättsföreningarna att använda lokala tillämpningar och tjänster som driftsövervakning, trygghetslarm och passagesystem.

– Vi är mycket glada över att HSB Malmö visat oss förnyat förtroende. Det är ett bevis på att vår kompetens och erfarenhet av att bygga och driva stora och komplicerade nätlösningar med hög kvalitet är en viktig faktor när kunden väljer leverantör och samarbetspartner, säger segmentschef Anders Gylder, TeliaSonera Sverige.