Telia sänker priset på utlandssamtal

Nu är det billigare att ringa utomlands. På måndagen sänkte Telia priserna med i genomsnitt 36 procent för alla privatkunder som beställer ”Telia Utlandsrabatt”. Rabatterna gäller samtal från en fast telefon och kostar 15 kronor i månaden.

En person som ringer till Spanien eller Italien har normalt tjänat in månadskostnaden efter ett enda samtal. Till andra länder börjar man tjäna på rabatten efter 2 – 3 samtal.

Den nya prisplanen innebär en rabatt på minutavgiften från Telias fasta nät i Sverige till andra fasta telefoner i utlandet samt till utländska mobiler. Den fasta månadsavgiften för prisplanen är 15 kronor. Med Telia Utlandsrabatt sänks priserna inom Norden med mellan 20 och 26 procent och till USA med hela 61 procent.

– Med vår nya utlandsrabatt stärks vår konkurrenskraft på all utlandstrafik från vårt fasta nät, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige. Prisplanen kommer med all säkerhet att väcka stort intresse bland de många privatkunder som idag i första hand söker efter ett lågt pris.

Prisexempel:
Land...................................Baspris..Nytt pris efter rabatt
Danmark och Norge..............50 öre.......37 öre
Finland................................50 öre.......40 öre
Storbritannien och Tyskland..95 öre.......40 öre
USA....................................95 öre.......37 öre
Italien och Spanien...........1, 95 kr.........50 öre

Priser per minut och inklusive moms. Gäller från Telias fasta nät i Sverige till andra fasta telefoner i utlandet samt till utländska mobiler. Öppningsavgift på 45 öre tillkommer per samtal.