Telia tecknar nordiskt avtal med Manpower Solutions

Telia och Manpower Solutions har tecknat ett nordiskt avtal om drift, support och utveckling av företagets totala IT-behov. Avtalet sträcker sig till 2008 och omfattar IT-stöd för arbetsplatser, telefoni, contactcenter, WAN/LAN och serverdrift.

I Telia får Manpower Solutions en IT-partner som ansvarar för allt från arbetsplatsutrustning för den enskilda verksamhetens behov till att utveckla, drifta och supporta Manpower Solutions nordiska kommunikationsnätverk. Företaget räknar med att sänka sina kostnader för IT och telefoni med 25 procent när man nu väljer att samla allt ansvar hos en leverantör, istället för att sprida det på flera.

- Alltfler företagsledningar ser de positiva effekterna med att låta en professionell IT-partner ta hand om hela eller delar av sin telekommunikation och sitt IT-stöd, eftersom det ger möjlighet till ökat fokus på kärnverksamheten och ökad effektivitet, säger Anders Gylder, segmentschef på TeliaSonera Sverige, segment Storföretag.

- - - - - -
Om Managed Services: Avtalet faller inom ramen för Telias nya satsning ”Managed Services” och Manpower Solutions är bland de första att välja det nya koncept på nordisk basis. Med Telia Managed Services tar Telia ett helhetsansvar för befintlig utrustning, drift, förvaltning, produktion och utveckling av ett företags kommunikationslösning. Telia har utvecklat en speciell metodik för att föra över kundens befintliga lösning till Telias standardlösning och på så sätt säkra den investering som kunden redan har gjort.