TeliaSonera ökar innehavet i Eesti Telekom till över 50 procent och konsoliderar företaget

Efter dagens förvärv av aktier i Eesti Telekom överstiger nu TeliaSoneras ägande i Eesti Telekom 50 procent, vilket gör det möjligt
för TeliaSonera att konsolidera bolaget. Med en ägarandel överstigande 50 procent är TeliaSonera skyldigt att lägga ett publikt bud avseende resterande aktier i Eesti Telekom.

TeliaSonera har i en transaktion idag förvärvat 100 aktier i Eesti Telekom för EUR 7.02 per aktie, vilket ökar TeliaSoneras ägande i Eesti Telekom till strax över 50 procent. Till följd av att TeliaSoneras ägarandel överstiger 50 procent kommer TeliaSonera att konsolidera Eesti Telekom. TeliaSonera förväntas kunna konsolidera Eesti Telekom från den 28 december, när det formella ägandet av de i dag förvärvade aktierna registrerats.

– En konsolidering av Eesti Telekom är ett viktigt steg i vår strategi att stärka TeliaSoneras position som den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel.

I och med att ägandet överskrider 50 procent kommer TeliaSonera att offentliggöra ett publikt bud på samtliga aktier i Eesti Telekom i enlighet med estnisk värdepapperslag. TeliaSonera erbjuder EUR 7.02 kontant för varje aktie, vilket är samma pris per aktie som TeliaSonera betalade vid dagens förvärv. Priset är villkorat av ett godkännande från den estniska finansinspektionen. Värdet på de aktier som inte redan ägs av TeliaSonera (49.99 procent) uppgår till MEUR 484.

Efter godkännande av den estniska finansinspektionen kommer ett prospekt med närmare detaljer om budet att publiceras. Det tryckta prospektet kommer att vara tillgängligt via Hansapanks huvudkontor på Liivalaia 8 i Tallinn, Estland.

Det publika budet gäller från den dag då prospektet publiceras och varar i 42 dagar. Den estniska finansinspektionen kommer att informeras om det publika budet den 28 december, när TeliaSoneras ökade ägande i Eesti Telekom registrerats. Den estniska finansinspektionen måste fatta beslut om godkännande av prospektet och priset inom 15 dagar.

Aktierna i Eesti Telekom är noterade på Tallinn-börsen (HEX:ETLAT) och internationella förlagsbevis representerande aktierna i Eesti Telekom finns upptagna på den officiella listan från Storbritanniens Listing Authority och för handel på London-börsen.
AS Eesti Telekom med dotterbolag


9 månader 9 månader 2003 2002
2004 eller 30 2003 eller 30
sep 2004 sep 2003

Nettoomsättning 2.205 2.034 2.763 2.619
(MSEK)


EBITDA (MSEK) 945 963 1.215 1.224


EBIT (MSEK) 585 576 711 648


CAPEX (MSEK) 171 180 324 360


Kunder, mobil 557 464 492 428
telefoni, EMT
(tusental)


Kunder, fast 427 446 445 465
telefoni, Elion
(tusental)


Kunder, 68 51 57
Internet, Elion
(tusental)
Valutakurs:
1 EUR = 9,00 SEKThis press release may not be published, distributed, diffused or otherwise sent in or into the United States of America (including its territories and possessions, every State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia and it does not constitute an extension into the United States, Canada, Japan or Australia of the offer mentioned in this press release.

The offer mentioned in this press release is not being made in the Republic of Italy and has not been cleared by CONSOB pursuant to Italian laws and regulations. Accordingly, persons resident in Italy may not participate in this offer and neither this press release nor any other material relating to the offer may be distributed or made available in the Republic of Italy.

This press release does not constitute an offer to buy or the solicitation of an offer to sell any securities pursuant to the offer
mentioned in this press release or otherwise. This press release must not be passed on to anybody else.

The full terms and conditions of the offer mentioned in this press release will be set out in the prospectus detailing this offer to be
published after its approval by the Estonian Financial Supervision Authority and, in the case of relevant global depositary receipt (“GDR”) holders of AS Eesti Telekom, the instructions which will be made available by Baltic Tele AB to such GDR holders on how this offer may be accepted by them. Relevant holders of shares or GDRs of AS Eesti Telekom may rely only on such prospectus and instructions for all the terms and conditions of this offer.

The offer mentioned in this press release is directed only at persons outside the United Kingdom or having professional experience in matters relating to investments and this offer is available only to and will be engaged in only with such persons. Persons in the United Kingdom who do not have professional experience in matters relating to investments should not rely or act on any information included in this press release.

The availability of the offer mentioned in this press release may be affected by the laws of jurisdictions in addition to those entioned above and holders of shares or global depositary receipts of AS Eesti Telekom must inform themselves about and observe any such restrictions.

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.