TeliaSonera uppdaterar sitt mottagarregister för pressmeddelanden

TeliaSonera uppdaterar mottagarregister av pressmeddelanden och finansiella rapporter. Syftet är att i större utsträckning kunna distribuera pressmeddelanden via e-post istället för fax. Vi skulle därför uppskatta om du kan fylla i den här blanketten och returnera den till Waymaker före den 14 december.

TeliaSonera uppdaterar mottagarregister av pressmeddelanden och finansiella rapporter. Syftet är att i större utsträckning kunna distribuera pressmeddelanden via e-post istället för fax. Vi skulle därför uppskatta om du kan fylla i den här blanketten och returnera den till Waymaker före den 14 december.


[__] Ja, vänligen skicka mig pressmeddelanden via e-post och ta bort mitt faxnummer ur ert register.


[__] Vänligen sänd mig pressmeddelanden via fax som tidigare.


[__] Jag vill fortsättningsvis inte få någon information från TeliaSonera.


Namn: _____________________________________


Företag: ____________________________________


E-post: ____________________________________


Faxnummer: ____________________________________


För att vi ska kunna uppdatera vårt register på ett korrekt sätt är det viktigt att du fyller i det faxnummer/e-postadress som du får pressmeddelanden på idag.

Vänligen returnera blanketten före den 14 december till faxnummer 08-507 418 01 . I annat fall tas ditt faxnummer bort från vårt register. Vill du skicka ditt svar via e-post är adressen companyinformation@waymaker.se

Med vänliga hälsningar
TeliaSonera