Modernisering av telenätet som berör SMS-tjänsten

TeliaSonera Sverige genomför förbättringar och förstärkningar i det mobila telenätet som berör SMS-tjänsten natten till den 1 mars, mellan klockan 04.00 och 04.30. Moderniseringen ökar kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster i telenätet.
Arbetet innebär avbrott på SMS-tjänsten under ca 30 minuter mellan klockan 04.00 och 04.30. Denna tidpunkt är vald med omtanke om våra kunder då SMS-trafiken är låg vid den tiden på dygnet. Även kunder till andra operatörer vars trafik går i Telias mobilnät, berörs av avbrottet. Telia har informerat berörda företagskunder. Övrig mobiltrafik, MMS, aviseringar från mobilsvar och den fasta telefonin påverkas inte av avbrottet.
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se