NetCom sänker SMS-priset för kontantkunder med 21 procent

NetCom sänker SMS-priset för kontantkunder
med 21 procent

TeliaSoneras dotterbolag NetCom sänker från och med den 1 mars sms-
priset från 1 NOK till 0,79 NOK per textmeddelande.

- Konkurrensen på den norska mobilmarknaden blir allt tuffare. NetComs
kunder ska alltid veta att de får mer för pengarna hos oss än hos våra
konkurrenter. Därmed bidrar NetCom till konkurrensen till fördel för
kunderna, säger Barbara Thoralfsson, VD för NetCom.

Prissänkningen utgör 80 miljoner NOK på årsbasis, baserat på nuvarande
antal skickade sms. Med detta har NetCom sedan 1 juni 2003 sänkt
priserna för sina kunder med över 400 miljoner NOK på helårsbasis.

- Över 45 procent av mobilkunderna i Norge är kontantkortsanvändare och
textmeddelanden är mycket viktiga för denna grupp. Med denna
prissänkning gör vi vårt erbjudande ännu mer attraktivt bland kunder som
föredrar kontantkort, avslutar Barbara Thoralfsson.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Guri Wormdahl, kommunikationschef, NetCom, tel +47-934 34 200
Bjørnar Storeheier, kommunikatör, NetCom, tel +47-932 06 789

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040226BIT00260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040226BIT00260/wkr0002.pdf