Skånes småföretagare vill koppla upp sig på fjället

Sportlov och skidåkning till trots, en av sex småföretagare i Skåne vill kunna koppla upp sig mot internet på fjällsemestern. Bilen och sommarstugan är andra platser där många vill ha möjlighet till uppkoppling. Det visar Telias senaste kommunikationsbarometer för företag.
Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457 personer, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om internet och andra kommunikationsmöjligheter (delrapporten "Viktiga platser att vara uppkopplad på").
Internet-uppkoppling efterfrågas på många fritidsrelaterade ställen - 42 procent av de tillfrågade i Skåne vill kunna koppla upp sig i bilen, 40 procent i sommarstugan, 22 procent i båten och 17 procent på fjällsemestern.

- Internet är livsnerven för många företag och tillgänglighet snart en av de viktigaste konkurrensfördelarna. I framtiden kommer det att vara ett krav att man enkelt ska kunna koppla upp sig nästan överallt, säger Bo Rosvall, regionchef Syd, TeliaSonera Sveriges företagssegment.
Helst vill småföretagarna i Skåne kunna koppla upp sig hemma (73 procent). Sedan följer på hotellrummet (61 procent), hos kunden (46 procent), i bilen (42 procent), sommarstugan (40 procent) och på tåget (39 procent). Men mer ovanliga önskemål förekommer också - t.ex. vill 8 procent av skåningarna kunna koppla upp sig på bensinstationen och 6 procent i - tvättstugan.
De tillfrågade i Skåne har även fått ange vilka kommunikationsformer som är viktigast när de arbetar utanför kontoret. Flest tycker att det är ganska eller mycket viktigt att ha tillgång till mobiltelefon (94 procent). Därefter kommer möjlighet att ta emot och skicka e-post (80 procent) och snabb internet-uppkoppling (79 procent).
_ _ _ _
Om kommunikationsbarometern för företag:
I undersökningen har 1 457 slupmässigt utvalda heltidsarbetande svenskar (18-70 år) tillfrågats via en online-undersökning. De tillfrågade arbetar i företag med tio eller färre anställda. Urvalet är hämtat från Quickwise respondentdatabas, vilken är representativ för den svenska befolkningen.
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se