Skanova-bredband till Härryda kommun

Skanova-bredband till Härryda kommun

Snart får invånarna i Härryda kommun tillgång till ett nytt
bredbandsnät. Kommunen har tecknat avtal med Skanova om utbyggnad av ett
kommuntäckande nät som ska koppla upp nästan alla hushåll i kommunen.
Nätet får kapacitet på upp till 8 Mbit/s och utbyggnaden ska vara helt
klar senast i oktober 2004.

Härrydas nya bredbandsnät ska täcka cirka 98 procent av hushållen.
Samtliga telestationer ska uppgraderas till så kallad ADSL-kapacitet,
som utnyttjar det befintliga telenätet och ger en väldigt hög
täckningsgrad. Telestationerna kopplas dessutom ihop med ett
fiberoptiskt nät med mycket hög överföringshastighet.

- Det råder ingen tvekan om att Internet numera är en viktig del av livet
för de allra flesta, oavsett om man bor i tätort eller ute på
landsbygden. Vi har även väldigt många småföretagare i kommunen som idag
är beroende av snabba kommunikationer, så självfallet är vi nöjda med
att vi har kunnat ta det här steget, säger Göran Hildén, kommunalråd i
Härryda kommun.

Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar
bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla som bor inom 3,5
kilometers kabelavstånd från en uppgraderad telestation kan beroende på
operatör få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende mellan 3,5
och 5,5 kilometers kabellängd kan få upp till 0,5 Mbit/s kapacitet.

- Avtalet med Härryda är ytterligare ett bevis på att vi har ett
erbjudande som är väldigt förmånligt för kommuner och län. Med hjälp av
ADSL-tekniken kan vi kombinera nybyggda fibernät med befintlig
infrastruktur, vilket gör det möjligt att erbjuda kostnadseffektiv
utbyggnad med god täckningsgrad även långt utanför tätorterna, säger
Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

Skanova-nät har under det senaste året levererats till ett stort antal
kommuner och län med stora avstånd mellan tätort och glesbygd,
exempelvis Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän, Lerum i
Västergötland, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland,
samt Kalmar, Västmanland och Örebro län.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion, 020- 77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00590/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00590/wkr0002.pdf