TeliaSonera Finland förvärvar fastigheten Sturenportti

TeliaSonera Finland förvärvar fastigheten Sturenportti

TeliaSonera Finland förvärvar aktierna i fastighetsbolaget Kiinteistö Oy
Sturenportti från Soneras pensionsstiftelse till ett pris om 32,5 MEUR.
Kiinteistö Oy Sturenporttis tillgångar består av fastigheten
Sturenportti i Helsingfors där bland annat delar av TeliaSonera Finlands
huvudkontor är placerat.

Utöver aktieförvärvet kommer TeliaSonera Finland även att renovera
fastigheten till en kostnad som i nuläget beräknas uppgå till 15 MEUR.

TeliaSonera Finland uppskattar att fastighetsköpet är ett lönsammare
alternativ än ett långsiktigt hyreskontrakt på 10-12 år under beaktande
av dagens prisläge för fastigheter och finansieringskostnader.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040225BIT00030/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040225BIT00030/wkr0002.pdf