Fler kunder kan få bredband från Telia

Fler kunder kan få bredband från Telia

Telia kan nu leverera bredband till ytterligare 100 000 svenska hushåll.
Hittills har den geografiska begränsningen för vissa bredbandstjänster
varit 5,5 kilometer. Nu förlängs räckvidden till 9 kilometer.

Den 2 april inleder Telia försäljningen till hushåll av Telia Bredband
250 och Telia Bredband 500 enligt den nya räckvidden. Hittills har
avståndet ledningsvägen mellan kunden och telestationen fått vara
maximalt 5,5 kilometer för dessa tjänster. Beroende på kvaliteten på
nätet förlängs nu avståndet till 9 kilometer och i gynnsamma fall ännu
större avstånd. Det innebär att cirka 83 procent mot tidigare ungefär 77
procent av landets hushåll kan erbjudas bredband.

- När vi lanserade bredband via kopparnätet dömde flera experter ut ADSL-
tekniken som allt för enkel. Genom successiv utbyggnad och successiv
tjänsteutveckling har det dock visat sig att ADSL-tekniken står sig
mycket väl i konkurrensen. Det är mycket tillfredsställande att
ytterligare 100 000 hushåll nu får tillgång till bredband, säger Indra
Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige.

För Telia Bredband 250 och Telia Bredband 500 betalar kunden en
anslutningsavgift (595 kr via beställning via Internet och 695 kr vid
beställning via kundtjänst) samt en fast månadsavgift där obegränsat
surfande ingår (299 respektive 375 kr). Telia Bredband 250 ger upp till
250 Kbit/s in till användaren och upp till 64 Kbit/s ut från användaren.
Telia Bredband 500 ger upp till 500 Kbit/s in till användaren och upp
till 400 Kbit/s ut från användaren.

För Telia Bredband 2000 och Telia Bredband 8000 kvarstår 3,5 kilometer
som avståndsgräns.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Hans G Larsson, pressansvarig segment Privat,
TeliaSonera Sverige, 020- 77 58 30
Håkan Ström, pressansvarig segment Privat,
TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT00490/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT00490/wkr0002.pdf