NetCom sänker priserna på SMS för kontantkortskunderna

NetCom sänker priserna på SMS för kontantkortskunderna

TeliaSoneras dotterbolag NetCom sänker priset på SMS för
kontantkortskunderna med ytterligare 0,10 NOK till 0,69 NOK per SMS.
Alla NetComs SMS-kunder betalar nu 0,69 NOK per meddelande.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Guri Wormdahl, kommunikationsansvarig, tfn +47934 34 200

Bjørnar Storeheier, kommunikationskonsulent, tfn +47932 06 789

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040302BIT00490/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040302BIT00490/wkr0002.pdf